Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε Νοσοκομεία κτίρια και οικίες είναι σε θέση να δώσει τις κατάλληλες λύσεις – προτάσεις για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την κατάταξη του κτιρίου σε καλύτερη θέση μετά από ενεργειακή επιθεώρηση.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία παρέχει:

  • Ενεργειακές μετρήσεις και καταγραφές
  • Ενεργειακές μελέτες
  • ’μεσα εφαρμόσιμες λύσεις – προτάσεις
  • Εργασίες υλοποίησης των προτάσεων {π.χ. Αντικαταστάσεις Λεβήτων – Καυστήρων / Αντικαταστάσεις Λαμπτήρων – Ηλεκτρονικών ballast / Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων / Εγκαταστάσεις πινάκων αέργου ισχύος (cosφ) κ.ά.}

 

Είναι διαθέσιμος όλος ο απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός για μετρήσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης.

  
Φορητά Όργανα Μέτρησης ΚΙΜΟ