Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει και εκτελεί ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε κτίρια και κατοικίες.

Κατασκευάζονται:

• Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση)
• Εγκαταστάσεις Κεντρικών θερμάνσεων
• Εγκαταστάσεις κλιματισμού
• Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Αυτοματισμοί κεντρικών συστημάτων ψύξης - θέρμανσης - αερισμού - εξαερισμού.
• Εγκαταστάσεις θεμελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας
• Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης – Πυρασφάλειας κτιρίων

 

 

 
Φορητά Όργανα Μέτρησης ΚΙΜΟ