Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείων και Κτιρίων και οικιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (προληπτικής, επισκευαστικής) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Λεβητοστασίων Νερού /Ατμού για Πετρέλαιο / Φυσικό Αέριο
Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ψύξης – Κλιματισμού
Αντλιοστασίων
Υποσταθμών Μέσης Τάσης
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
Δικτύων Εξωτερικού Φωτισμού

ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ σε οικίες, πολυκατοικίες, κτίρια
Λεβητοστασίων
Κλιματισμού
Υποσταθμών

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λεβήτων - Καυστήρων
Δεξαμενών πετρελαίου
Αντλιών (πετρελαίου, νερού)
Σερπαντίνων ατμογεννητριών
Θερμικών Υποσταθμών
Εναλλακτών ατμού - ζεστού νερού χρήσης
Θερμαντήρων θερμού ύδατος
Δικτύων Σωληνώσεων νερού - ατμού

Εξαρτημάτων ατμού
Συλλεκτών Θέρμανσης
Κλιματιστικών Μονάδων - Fan Coil Units
Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης
Pillar φωτισμού
Φωτιστικών δρόμων
Κινητήρων
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χημικοί καθαρισμοί σε ατμολέβητες, ατμογεννήτριες και λέβητες νερού.

 
Φορητά Όργανα Μέτρησης ΚΙΜΟ