Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (facility management) στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείων και Κτιρίων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

• Λειτουργία εγκαταστάσεων
• Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση εγκαταστάσεων
• Αποκατάσταση βλαβών με 24ωρη κάλυψη
• Αντικαταστάσεις εξοπλισμού και βελτίωση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων
• Μείωση κόστους λειτουργίας
• Ενεργειακές Καταγραφές - Εξοικονόμηση ενέργειας
• Στατιστικά αποτελέσματα
• Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου
• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Οι τομείς τους οποίους καλύπτει η εταιρεία είναι οι παρακάτω:

 • Κλιματισμός (θέρμανση – ψύξη - αερισμός)
 • Υδραυλικά (ύδρευση, αποχέτευση)
 • Υδροδοτικά συγκροτήματα
 • Συστήματα παραγωγής και διανομής ατμού
 • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ασθενή, ισχυρά)
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
 • Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος
 • Εγκαταστάσεις Εξωτερικού Φωτισμού 
 • Κεντρικά συστήματα διαχείρισης BMS (Building Management System)
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ανελκυστήρες
 • Πυροπροστασία (πυρόσβεση, πυρανίχνευση, φωτισμός ασφαλείας)
 • Συστήματα Αποσκλήρυνσης
 • Ψυκτικοί θάλαμοι-ψυγεία
 • Κλίβανοι και πλυντήρια αποστείρωσης
 • Ιατρικά αέρια
 • Ιατρικό κενό
 • Συστήματα Ιατρικού Πεπιεσμένου Αέρα
 • Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα βιομηχανικής χρήσης
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Εξουδετέρωση λυμάτων
  • Αντλιοστάσια

 

 
Φορητά Όργανα Μέτρησης ΚΙΜΟ